Voorwoord nieuwsbrief juni 2023

Kansen en bedreigingen

Ik zal eerlijk zijn. Gedurende de dag, de week, de maand, schommelt mijn gemoedstoestand nogal. Van vaak optimisme tot soms pessimisme. Van het volop zien van kansen tot het vrezen van bedreigingen.

28 juni 2023

Tijdens het symposium dat we samen met het Natuurhistorisch Genootschap organiseerden, liepen we langs de ecologisch beheerde bermen van de gemeente Maasgouw. Daar verwonderde ik me over hoe snel de natuur kan herstellen wanneer ze de ruimte krijgt. Zeldzame bijen- en hommelsoorten vinden er weer voedsel en leefgebied. Ik word ook optimistisch als we constateren dat bijna 20 energieboswachters succesvol zijn opgeleid in Limburg. Ik zie al voor me hoe zij straks natuurinclusieve zonneparken helpen realiseren. Of als blijkt dat Limburg koploper is in Nederland met het aantal aanmelders voor de eerste opkoopregeling in het kader van stikstofreductie. Met dank aan de inzet van onze voormalige gedeputeerde. Voorbeelden waaruit blijkt dat problemen kunnen worden opgelost en de natuur herstelt zodra ze de kans krijgt.

Maar soms zakt de moed me in de schoenen. Als ik lees dat Shell haar duurzaamheidsdoelen naar beneden bijstelt om de aandeelhouders tevreden te houden. Of wanneer tijdens een informatieavond die we organiseerden doodleuk wordt verteld dat er een commercieel pijpleidingstelsel nodig is, dwars door onder andere het Munnichsbos en het Roerdal. Omdat dit noodzakelijk zou zijn voor de verduurzamingsopgave en van nationaal belang is.

Ook als we keihard hebben gewerkt met een aantal vrijwilligers uit onze achterban om de problemen in het Limburgse landelijke gebied aan te pakken en op te lossen en al dat werk resulteert in een vaag plan zodat het er bestuurlijk door komt. En de oplossingen na decennialange overbelasting van het milieu niet dichterbij zijn gekomen.

Tja… dan moet ik alle zeilen bijzetten om mezelf, het team, maar ook onze achterban weer te motiveren. Op zulke momenten helpt het enorm om de kansen te benadrukken, de gedrevenheid van onze achterban te koesteren en me te realiseren dat steeds meer mensen om mij heen stappen zetten om de wereld duurzaam te verbeteren.

En besef ik me terdege dat ons werk ertoe doet.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van juni 2023.

Bekijk nieuwsbrief