Voorwoord nieuwsbrief november 2023

Verandering op komst

Er is iets gaande in de samenleving. Iets groots. Iets onomkeerbaars in onze ogen. U denkt wellicht dat ik hierbij refereer aan de recente verkiezingsuitslag. Integendeel. Er is iets grootser aan de hand. Namelijk het besef dat we weer zorgvuldiger om moeten gaan met onze gelimiteerde bronnen.

Dat besef begint overal in de samenleving door te dringen. En dat merk je op alle schaalniveaus. Mondiaal worden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te reduceren. Wellicht nog onvoldoende maar het staat nadrukkelijk op de agenda. Zo is in Europees verband bijvoorbeeld de Natuurherstelwet aangenomen die voor het eerst pleit voor herstel én uitbreiding van natuur. Ook zijn in Europa afspraken gemaakt om te komen tot een duurzame voedselproductie. En in Nederland zijn afspraken gemaakt over het voltooien van het Natuurnetwerk en moeten bodem en water sturend zijn voor alle toekomstige ontwikkelingen en activiteiten.

Ook in Limburg groeit meer en meer het besef dat de ecologische grenzen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van onze provincie. Dat we over moeten stappen naar duurzame vormen van energieopwekking. Dat er zowel in het landelijke als stedelijke gebied veel meer behoefte is aan groen. Dat de kwaliteit van ons water verbeterd moet worden. Wij merken dat in onze gesprekken met vele Limburgse partijen.

Net zoals wij, stellen zij vragen over de toekomstige leefbaarheid van onze omgeving. Is er over een paar jaar nog wel voldoende zoet water? Hoe voorkomen we op een ‘natuurlijke wijze’ wateroverlast of tekorten? Hoe zorgen we ervoor dat de luchtkwaliteit weer verbetert. Hoe komen we tot duurzaam geproduceerd voedsel binnen de ecologische grenzen van de aarde? En hoe zorgen we ervoor dat het weer wemelt van de wilde bijen en andere insecten? Wat is er nodig om hittestress tegen te gaan? Veel vragen die steeds meer leven bij burgers, boeren en bedrijven.

Hebben wij alle antwoorden? Zeker niet. Maar we hebben wel een plan waarmee we op zoek gaan naar antwoorden. Dat plan heet bij ons het jaarprogramma. Ik beveel jullie dan ook van harte aan om ons jaarprogramma te lezen waarin we bondig aangeven waarvoor we ons gaan inzetten in 2024. Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met de verdere totstandkoming en uitvoering van het Limburgs Programma Landelijk Gebied, het opstellen van een visie op de energietransitie en een voedselvisie. Maar we gaan ook door met het succesvolle project Natuurkracht en starten een nieuw project op, namelijk Boer&Buur met Natuur.  We gaan nog veel meer doen maar daarvoor verwijs ik graag naar het jaarprogramma.

Er is zeker iets gaande in de samenleving. En daar doet een verkiezingsuitslag, die wellicht in de ogen van velen van jullie teleurstellend was, niets aan af. Wij gaan gewoon door met ons werk. Werk van een lange adem. Vanuit de overtuiging dat ons werk ertoe doet en bijdraagt aan een mooier Limburg. En het helpt dat we breed in de Limburgse samenleving merken dat er echt iets gaande is, een verandering op komst is.

Tot slot. Ik merk dat ik het woord ‘ons’ als vanzelf gebruik in dit voorwoord. Tegelijkertijd is daar de werkelijkheid dat ik vanaf 1 januari 2024 dat woord niet meer kan gebruiken in relatie tot de Limburgse Natuur en Milieufederatie. Dat zal wennen zijn omdat dat woord wel heel vertrouwd is gaan voelen in de afgelopen jaren. NMF Limburg heeft een team om trots op te zijn. Mijn opvolger wordt inmiddels gezocht zoals jullie kunnen lezen in deze nieuwsbrief. En ik heb er alle vertrouwen in dat zij of hij samen met het team voortvarend aan de slag gaat in 2024 om onze doelen weer een stukje dichterbij te brengen.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van november 2023.

Bekijk nieuwsbrief