Voorwoord nieuwsbrief oktober 2023

Een nieuwe uitdaging… in ‘my backyard’

Not in my backyard (NIMBY) heeft in een politiek-bestuurlijke setting vaak een negatieve weerklank. Zo van… zij wil die windmolen niet omdat het in haar achtertuin is. Of hij verzet zich tegen deze logistieke voorraaddoos omdat hij er tegenaan moet kijken. Of bewoners houden industriële activiteit tegen vanwege angst voor de eigen gezondheid. NIMBY wordt zo geassocieerd met lokale en incidentele weerstand. En lastig.

Ik wil daar wat tegenover zetten. Ik heb namelijk in de afgelopen vier jaar vooral mensen ontmoet die opkomen voor hun directe leefomgeving omdat ze de waarden zien van een gezond leefmilieu en een rijke natuur in het algemeen. En niet alleen voor zichzelf maar juist voor iedereen. Niet alleen voor nu maar juist ook voor de toekomst. Allemaal mensen die zich actief inzetten vanuit de intrinsieke wens om de eigen ‘achtertuin’ milieuvriendelijker en natuurrijker te maken danwel achter te laten. En dat is een hele krachtige drijfveer, voor zowel professionals als vrijwilligers. Dat maakt dat u en ik me inzetten voor een gezonde en fraaie leefomgeving en natuurbehoud en herstel. Laten we NIMBY dus voorzien van een positieve associatie; het opkomen voor natuur en leefomgeving in iemands directe omgeving is waarde(n)vol en krachtig. Voor nu en later.

Voor mij persoonlijk heeft dat ertoe geleid dat ik, wellicht onverwacht voor u als lezer, de NMF Limburg ga verlaten om me volledig te richten op mijn eigen voor- en achtertuin, namelijk het Rijk van Nijmegen en Noord-Oost Brabant. Hier ga ik vanaf januari 2024 als gebiedsmanager aan de slag voor Natuurmonumenten, met focus op natuurbehoud, herstel en ontwikkeling van biodiversiteit. Niet dat ik weg wil of weg wilde bij NMF Limburg maar dit was een te mooie kans die ik niet kon laten liggen.

Met een enorm gedreven team, betrokken bestuur, een heldere meerjarenkoers en een gezonde financiële basis zal het werk van NMF Limburg onverminderd doorgaan. En dat is hard nodig, net zoals vier jaar geleden toen ik startte. Want dat er in Limburg nog veel te doen is op het gebied van natuur, milieu en ruimte, blijkt ook weer uit de onderwerpen in deze nieuwsbrief.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

PS Tijdens onze Ontmoetingsdag op 10 november neem ik graag nog persoonlijk afscheid. Wil je ook komen? Kijk dan even op onze website voor het programma en neem contact met ons op.

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van oktober 2023.

Bekijk nieuwsbrief