Voorwoord nieuwsbrief september 2023

Hardnekkig

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, demonstreren leden van Extinction Rebellion in Roermond. NMF Limburg is erbij. Om aandacht te vragen en vooral in actie te komen om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Zo ook langs de A12 in het westen van het land waar nota bene kostbaar water ingezet wordt om de demonstranten weg te krijgen.

In Valkenburg werd vorige week een Minibosje in het centrum van Valkenburg geopend waarmee op symbolische wijze aandacht wordt gevraagd voor natuurlijke oplossingen om de wateroverlast aldaar aan te pakken. Diezelfde dag wordt bekend dat op één van de weinige onbebouwde plekken in het centrum van Valkenburg het hotel Croix de Bourgogne herbouwd wordt. Waarmee één van de weinige beschikbare plekken voor waterberging en vergroening in Valkenburg verloren gaat. Hardnekkig is het patroon om door te gaan met ontwikkelen en bouwen daar waar we met de kennis en de problemen van nu echt andere keuzes zouden moeten maken.

Dit geldt ook voor de vele uitbreidingsplannen van recreatieparken in Limburg en specifiek in het Nationaal Landschap Heuvelland. In plaats van transformatie van bestaande parken naar duurzame, landschappelijk goed ingepaste en natuurrijke recreatieparken, wordt liever gekozen voor uitbreidingen. Nieuwbouw dus, op onbebouwde terrein. Resulterend in netto meer bezoekers. Waardoor de recreatieve druk op de kwetsbare, vaak smalle natuurgebieden, die al hoog is, nog hoger wordt. En jaarrond!

Gemeenten en de provincie Limburg constateerden in 2019 al dat de recreatieve druk in het Heuvelland verminderd moet worden. Ook de verdere verstening van het landschap vergroot de kans op wateroverlast. Redenen voor ons om daar in de media-aandacht voor te vragen.

Waar we ook aandacht voor vragen is onze oproep in deze nieuwsbrief voor nieuwe bestuursleden van onze stichting. Vanwege het vertrek van twee bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden, liefst uit de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Bestuurders, die erop toezien dat wij doen wat we afspreken en samen met ons de koers uitzetten om te komen tot een natuurrijk, landschappelijk fraai en duurzaam Limburg.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van september 2023.

Bekijk nieuwsbrief