Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Een klacht heeft betrekking op onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een brief te laat beantwoord is of je onjuiste informatie over een bijeenkomst hebt ontvangen.

Hoe werkt het?

Je kan op verschillende manieren een klacht doorgeven:

  • per e-mail: info@nmflimburg.nl
  • of per post t.a.v. Natuur en Milieufederatie Limburg, Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond

De ontvangst van de klacht
Je kan via e-mail of per post een klacht indienen. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld en we geven je naam niet door zonder jouw toestemming. Klachten worden door het secretariaat verzameld in een klachtendossier.

Afhandeling van de klacht
Het secretariaat noteert de klacht en stuurt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen ontvang je bericht over de afhandeling van je klacht. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen. In dat geval informeren we je hierover. Het onderzoek kan inhouden dat we je nog vragen stellen over de klacht of dat vragen gesteld worden aan de persoon of personen op wie de klacht betrekking heeft, aan andere medewerkers van de NMF Limburg en/of aan derden. Je ontvangt na het onderzoek altijd uiterlijk binnen zes weken schriftelijk de bevindingen en het oordeel daarover, als ook eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.

Rapportage
Er wordt een geanonimiseerde samenvatting gemaakt van de klacht en de procedure en deze wordt bewaard in het digitale klachtenregister.

Eenmaal per jaar worden de binnengekomen klachten geagendeerd tijdens een vergadering van het bestuur.

 

Wil je geen klacht indienen maar een integriteitsmelding doen? Bekijk dan onze procedure integriteitsmelding.