10 voor lucht

19 augustus 2005

10 voor lucht

Milieufederatie geeft gemeenten 10 tips voor een schonere lucht

Schone lucht is essentieel voor de gezondheid van mensen. Op dit moment moet de kwaliteit van de lucht op een aantal plaatsen in Limburg dringend worden verbeterd.

Daarom heeft de Milieufederatie samen met Natuur en Milieu en het Netwerk van provinciale Milieufederaties de brochure “De 10 voor lucht “ geschreven en verstuurd aan alle gemeenten, de Provincie en enkele andere organisaties. Onze top 10 laat zien dat het goed mogelijk is op korte termijn de lucht schoner te maken zonder dat het noodzakelijk is om extreem dure maatregelen te nemen. Wat wel noodzakelijk is dat de rijksoverheid, de provincies, de gemeenten, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk gaan inzetten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Limburg.

De 10 maatregelen zijn onder andere het installeren van roetfilters op nieuwe én bestaande vracht-, personen-, bestelauto’s en bussen, het verlagen van de maximumsnelheid tot 80 km/uur bij steden, investeren in fietsvriendelijke steden en het intensiveren van vergunningverlening en handhaving voor de industrie.

De Milieufederatie Limburgs zet zich de komende maanden actief in om de luchtkwaliteit in Limburg te verbeteren. Een speerpunt hierbij is de invoering van milieuzones waarbij het meest vervuilende (vracht)verkeer uit het stedelijk gebied wordt geweerd. Voor meer informatie over luchtkwaliteit en de top 10, kijk op deze website onder “atueel – standpunten᾿ of op www.natuurenmilieu.nl.

Tags: