15 juli: BIG JUMP 2007

28 juni 2007

15 juli: BIG JUMP 2007

Spring het water in voor schone rivieren, vol leven.

De Milieufederatie Limburg, de Stichting Reinwater en GREEN Belgium organiseren op 15 juli een grensoverschrijdende BIG JUMP. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan dit evenement. Om 15.00 uur springen in heel Europa mensen in het water om te laten zien dat zij schoon water belangrijk vinden. Bij Berg aan de Maas – Meeswijk (B) springen Nederlanders en Belgen tegelijk in het water en ontmoeten elkaar in het midden van de Grensmaas. Als we echt willen werken aan schoon water zullen we het tenslotte samen met de buurlanden moeten doen!

In 2006 vond de grootste BIG JUMP tot nu toe plaats met meer dan 250.000 deelnemers over heel Europa. Al deze mensen liggen wakker van schoon water én willen daar iets aan doen. Ze verlangen naar schone rivieren, kanalen en meren, vol leven. De Europese Kaderrichtlijn Water moet ons dichterbij schoon en levendig water brengen. In heel Europa wordt op dit moment gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het water, zodat er volop vis voorkomt, de mens kan genieten en de natuur kansen krijgt. In 2015 moet al het water in Europa van goede ecologische kwaliteit zijn.

Spring met ons mee en laat zien dat schoon water ook voor u belangrijk is. Kom naar de BIG JUMP in de Grensmaas!

Bent u van plan mee te doen, stel ons dan op de hoogte door een mail te sturen naar sml@milieufederatielimburg.nl. Alvast bedankt en tot ziens op 15 juli!

Meer informatie over de Big Jump is te vinden op:
www.reinwater.nl
www.bigjump.be
www.rivernet.org/bigjump/welcome.htm

15 juli: BIG JUMP 2007

Tags: