2- 8 juli: Live Earth Alert!

6 juni 2007

2- 8 juli: Live Earth Alert!

Nationale klimaatactie van de publieke omroep.

Op 7 juli vindt het wereldwijde evenement Live Earth plaats. In een 24-uurs concertmarathon vanaf zeven continenten wijzen honderden wereldsterren en opinion leaders op de ernst van de opwarming van onze aarde en de noodzaak van onmiddellijke maatregelen. Naar schatting zullen op 7 juli meer dan twee miljard mensen via radio, televisie en internet live getuige zijn van deze klimaat-variant op Live Aid en Live 8.

Live Earth is een initiatief van Al Gore (van de klimaatfilm An Inconvenient Truth) enKevin Wall (de producer achter Live 8 in 2005).

Live Earth Alert!

Om de ernst en de oplossingen van klimaatverandering ook in Nederland veel meer onder de aandacht brengen, heeft de Nederlandse publieke omroep het initiatief genomen tot een nationale actieweek Live Earth Alert! van 1 t/m 8 juli a.s., waarmee de omroepen gezamenlijk massief inhaken op Live Earth en daar een geheel eigen gezicht aan geven.

Live Earth Alert! wordt een collectieve omroepactie met een duidelijk doel: een concrete oproep om ook in Nederland de noodzakelijke snelle en forse reductie van CO2 te realiseren en klimaatneutraal te worden. Daarin zullen overheid, bedrijfsleven en burgers samen moeten werken aan de oplossing. Live Earth Alert! is een initiatief van de publieke omroep en de HIER-klimaatcampagne.

Live Earth Alert!

Tags: