2,5 miljoen euro voor Milieufederaties

1 februari 2005

2,5 miljoen euro voor Milieufederaties

Nationale Postcode Loterij steunt natuur en milieu in Limburg

De 12 provinciale Milieufederaties krijgen een bedrag van 2,5 miljoen euro uit de totale netto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij in 2004. De Milieufederaties worden sinds 1996 gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Tot en met 2003 hebben de Milieufederaties een bedrag van 14,1 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangen. Boudewijn Poelmann, directeur Nationale Postcode Loterij, maakte dit op 27 januari in Hilversum bekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met alle 45 begunstigden van de loterij.

Tevens maakte Poelmann bekend dat de Postcode Loterij in 2004 een omzet heeft bereikt van ruim 393 miljoen euro, waarvan 224 miljoen euro aan haar goede doelen wordt uitgekeerd. Dit is een stijging van 8,7 procent ten opzichte van 2003, toen er een omzet van 362 miljoen euro werd gerealiseerd. In totaal heeft de Postcode Loterij sinds haar oprichting in 1990 ruim 1,8 miljard euro voor het goede doel opgehaald.
De Nationale Postcode Loterij keert bovenop de reguliere bijdragen een extra bedrag uit van 4,9 miljoen euro aan Stop Aids Now! Deze vaste begunstigde van de loterij zal dit bedrag specifiek besteden aan het project ‘Kiezen voor kinderen in Zuid-Afrika’. Dit project is opgezet ter voorkoming van HIV-besmetting en bestrijding van Aids in Zuid-Afrika, met name bij wezen en kwetsbare kinderen

STOP AIDS NOW!

Poelmann benadrukte dat de uitkering van 4,9 miljoen euro aan Stop Aids Now! bijdraagt aan erkenning van een groot maatschappelijk probleem in Zuid-Afrika. Op dit moment vormen meer dan 2,2 miljoen kwetsbare kinderen daar een directe risicogroep. In het project ‘Kiezen voor kinderen in Zuid-Afrika’ slaan zeven Nederlandse en tien lokale organisaties de handen ineen, met als belangrijkste taken het uitbreiden van de lopende activiteiten en het uitwisselen van kennis. Juist deze samenwerking is belangrijk omdat versnippering van hulpinspanningen ter preventie van HIV-besmetting en aids leidt tot een gevoel van hopeloosheid en machteloosheid.

224 MILJOEN VOOR HET GOEDE DOEL

Van de totale netto-opbrengst over 2004 van 224 miljoen euro heeft de Postcode Loterij 22,5 miljoen euro toegewezen aan 10 speciale projecten van haar vaste begunstigden. Deze
22,5 miljoen euro komt uit de Extra Trekking van de loterij en komt dus bovenop de reguliere uitkering aan de vaste goede doelen.
Naast de 4,9 miljoen voor de aidsproblematiek in Zuid-Afrika behoren tot de gehonoreerde projecten o.a. ook:

– een project van Mensen in Nood/Memisa, dat op een vernieuwende manier de droogte in Kenia aanpakt (ruim 2,2 miljoen euro)
– een project van Greenpeace dat beoogt een halt toe te roepen aan de ontbossing in Nieuw Guinea (1,2 miljoen euro).

VIER NIEUWE BEGUNSTIGDEN
Poelmann verwelkomde dit jaar ook 4 nieuwe begunstigden. Dit zijn:
– Avalon Foundation, die zich inzet voor de bevordering van duurzaam landbouwgebruik in de landen van Midden- en Oost-Europa;
– World Press Photo, dat wereldwijd belangstelling schept voor de persfotografie als belangrijk middel tot bevordering van de persvrijheid;
– Stichting Kinderboerderijen Nederland, die in 1988 is voortgekomen uit het IVN om de natuureducatie en openlucht recreatie van de kinderboerderijen verder te ontwikkelen;
– World Food Programme, dat begin jaren ’60 door de Verenigde Naties in het leven geroepen en voedingsmiddelen verwerft en vervoert naar plekken van grote nood.

In totaal heeft de Postcode Loterij nu 49 vaste begunstigden.

Tags: