2011 wordt het Jaar van de Vleermuizen

17 december 2010

2011 wordt het Jaar van de Vleermuizen

Niet alleen in Nederland maar in heel Europa wordt 2011 het Jaar van de Vleermuizen. De Zoogdiervereniging vraagt aandacht voor deze voor veel mensen onbekende, mysterieuze maar beschermde en uiterst nuttige vliegende zoogdieren.

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging andacht voor een van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2009 was dat de egel en dit jaar was dat het wild zwijn. In 2011 is gekozen voor alle Nederlandse vleermuissoorten. Er komt een publiekscampagne om Nederland de vleermuizen te laten ontdekken ontdekken. En dat is hard nodig. Want met een aantal soorten vleermuizen gaat het niet zo goed en de mens heeft heel veel invloed op de toekomst van vleermuizen. Minstens de helft van de in Nederland voorkomende soorten vleermuizen maakt in meer of mindere mate gebruik van door de mens gemaakte gebouwen als verblijfplaats. Dat kunnen gewone huizen zijn maar ook kerken en forten.

Door renovaties, isolatie of sloop verdwijnen veel plekken waar vleermuizen kunnen huizen. En in de huidige bouwstijl is weinig ruimte voor vleermuizen. Vleermuizen en mensen leven vlakbij elkaar maar dat wil niet zeggen dat mensen ook veel van vleermuizen weten. Veel bewoners en eigenaren merken de aanwezigheid van vleermuizen niet eens op. Meestal veroorzaken ze ook geen overlast. Maar onbekend maakt ook onbemind. Mensen weten niet dat ze met de verkeerde wijze van isoleren vleermuizen schade kunnen toebrengen en ze weten ook niet hoe belangrijk hun tuin kan zijn voor de vleermuizen. En dat is jammer want vleermuizen verlevendigen de leefomgeving van de mens en hebben hun nut bewezen als natuurlijke insectenverdelgers. Een watervleermuis vangt bijvoorbeeld zo’n 3.000 muggen per nacht. Alle Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters. In Amerika nemen ze in droge gebieden maatregelen nemen om de vleermuispopulatie in stand te houden, om insectenplagen te voorkomen.

Bovendien zijn alle vleermuizen – van de veel voorkomende gewone dwergvleermuis tot de zeer zeldzame ingekorven vleermuis en alles wat daar tussen zit – zwaar beschermd door Nederlandse en Europese natuurwetten. En niet voor niets, vleermuizen vervullen een unieke rol in het ecosysteem.

Hoogtepunten is het ‘Jaar van de Vleermuizen’ worden een zoektocht naar kolonies in het voorjaar (het Sunrise survey) en de groots aangepakte ‘Nacht van de Vleermuis’ aan het einde van de zomer. Ook komt er een tijdelijke webcam, een folder met tips over de vleermuisvriendelijke tuin en een themadag over vleermuizen. En de vleermuizen zelf? Die zitten nu in hun winterslaap en merken pas in het voorjaar als ze daaruit ontwaken dat het hun jaar is geworden.

2011 wordt het Jaar van de Vleermuizen