28 november Workshop Slim verlichten voor gemeenten

18 oktober 2005

28 november Workshop Slim verlichten voor gemeenten 18-10-05

Milieufederatie Limburg wil kansen en belang van slimme openbare verlichting duidelijk maken aan gemeenten

De Milieufederatie Limburg organiseert op 28 november de workshop ’Slim verlichten voor gemeenten’. Deze avond staan het belang en de kansen van slimme openbare verlichting voor gemeenten centraal.

Openbare verlichting is cruciaal voor de verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid van de burger. Keerzijden van verlichting zijn echter het energieverbruik, uitputting van grondstoffen, gemeentelijke lasten en lichthinder. De kunst van slim verlichten is om het

veiligheidsgevoel van de burger te vergroten en de negatieve aspecten van verlichting te verminderen.

Tijdens de workshop Slim verlichten voor gemeenten wordt u geïnformeerd over de positieve en negatieve kanten van verlichting, de energie- en kostenbesparingsmogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en praktische tips voor beleid en beheer van efficiënte openbare verlichting. Verder bestaat er uitdrukkelijk de mogelijkheid om met andere gemeenten en organisaties van gedachten te wisselen over verlichtingsbeleid, knelpunten en samenwerking.

De workshop is bedoeld voor lokale en provinciale bestuurders, politici, ambtenaren en overige geïnteresseerden. We begroeten u graag op maandag 28 november in Kerkrade.

Opgeven kan tot 15 november via: info@milieufederatielimburg.nl

Tags: