3.000 valentijnskaarten met groene hartenkreet voor Mark Rutte

15 februari 2012

3.000 valentijnskaarten met groene hartenkreet voor Mark Rutte

Namens veertien natuur-, milieu- en dierenbeschermingsorganisaties overhandigden Godelieve Wijffels (directeur Natuur en Milieu Overijssel), Leonie Vestings (directeur Alle wilde dieren de tent uit) en Maartje Maas (communicatiemedewerker WSPA) op valentijnsdag drieduizend valentijnskaarten aan Nia Palli, chef protocol van minister president Mark Rutte.

Uit het hele land hebben mensen gereageerd op de oproep om Mark Rutte op Valentijnsdag te verrassen met groene valentijnskaarten. Het heeft ontroerende, liefdevolle en vaak ook humoristische kaarten opgeleverd. De initiatiefnemers vinden, samen met de kaartschrijvers, dat het natuurbeleid van Mark Rutte en zijn kabinet wel wat meer mag getuigen van liefde voor de natuur.

Soms lijkt het in de natuur alleen nog maar te gaan over regels en wetten, zoneringen, verbindingszones en economische waarde van de natuur. We verliezen daarbij uit het oog waar het vooral ook om gaat, hoe belangrijk natuur voor ons is, hoeveel geluk, gezondheid en plezier we daaraan beleven. Dat willen de natuur- en milieuorganisaties met deze Valentijnsactie vooral tot uitdrukking brengen.

Zorg en onvrede over het huidige natuurbeleid en de nieuwe Wet natuur van staatssecretaris Bleker is er ook. Met de nieuwe Wet natuur, die in het voorjaar bij de Tweede Kamer wordt ingediend, zet de afname in biodiversiteit zich verder voort en is de kans op onomkeerbare schade aan natuur levensgroot. Met gesprekken, bijdragen aan de consultatieronde en publieksacties blijven de natuur- en milieuorgansiaties uitdragen dat de wet niet goed is voor Nederland en terug moet naar de tekentafel. Ook met deze groene Valentijn actie geven ze lucht aan onvrede, maar dan in een hartelijke verpakking.

Aan de groene valentijnsactie namen deel:
Wilde dieren de tent uit, IVN, de 12 Landschappen, WSPA (World Society for the Protection of Animals), Natuurmonumenten, Milieudefensie, Bont voor dieren, Faunabescherming, KNNV, RAVON, Zoogdiervereniging, de Natuur en Milieufederaties, Stichting Aap en Vlinderstichting.

3.000 valentijnskaarten met groene hartenkreet voor Mark Rutte