8 april: Actie in Den Haag tegen groei veestapel

7 april 2014

8 april: Actie in Den Haag tegen groei veestapel

Milieudefensie laat samen met bezorgde burgers en andere natuur – en milieuorganisaties (onder wie de Milieufederatie Limburg) morgen een kaart van Nederland onder de mest verdwijnen. Op deze manier protesteren ze tegen de plannen van de Tweede Kamer om de veestapel in Nederland te laten groeien. Nederland kampt al met een mestoverschot en door de veestapel te laten groeien groeit ook het mestoverschot. Diezelfde dag kunnen kamerleden moties indienen over de groei van de vee-industrie.

De milieuorganisaties roepen de Tweede Kamer op om de veestapel niet te laten groeien. Kamerleden kunnen grenzen stellen aan de hoeveelheid varkens en kippen die we in Nederland kunnen houden door te kiezen voor behoud van het systeem van de dierrechten. Ook voor de melkveehouderij zijn duidelijke grenzen nodig, omdat deze sector gaat groeien als in 2015 het melkquotum verdwijnt.

Milieudefensie waarschuwt dat een groeiende veestapel zorgt voor grotere problemen van de intensieve veehouderij. ,,Meer vee betekent meer grote stallen, meer mest en meer schade aan natuur en milieu. Wij roepen de Tweede Kamer op om niet te kiezen voor de doodlopende weg van de intensieve veehouderij, maar in te zetten op een duurzamere veehouderij die past binnen Nederland,” aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie.

Eerder overhandigden de milieuorganisaties ruim zestienduizend persoonlijke boodschappen aan staatssecretaris Sharon Dijksma van mensen die zich uitspreken tegen de groei van de intensieve veehouderij. Wie mee wil doen aan de actie moet 8 april 2014 om 14.45 uur in Den Haag zijn. De actievoerders komen samen op het Plein voor de Tweede Kamer.

8 april:  Actie in Den Haag tegen groei veestapel