Aankondiging Doedag

26 juli 2004

Aankondiging Doedag

Op zondag 10 oktober vindt op het terrein De Houtsberg te Nederweert-Eind de Landschap Doedag van het GroenHuis plaats.

10 oktober Landschap Doedag Groen Huis

‘NATUURBEHEER VOOR BEGINNERS’

Op zondag, 10 oktober is dagcamping De Houtsberg en het natuurgebied De Banen in Nederweert-Eind het decor van de Landschap Doedag van het GroenHuis. Naast de meer dan 30 infostands, demonstraties natuur- en landschapsbeheer is er een ‘dassenspoor’ voor de jeugd. Bezoekers aan dit buitenevenement kunnen in de ‘ruige natuurrijke’ delen van dit recreatiegebied bovendien ook zélf de handen uit de mouwen steken.

Tijdens de dag kan het publiek ontdekken er in Limburg door veel partijen inspanningen worden verricht voor het herstel en behoud van natuur en landschap.

Het evenement begint om 12 uur. De toegang is gratis. Laarzen of waterdicht schoeisel wordt aangeraden.

Afwisseling

Met de Doedag, vestigt het GroenHuis de aandacht op de grote landschappelijke afwisseling die aanwezig is op en rond De Houtsberg. Op en rond de dagcamping liggen open terreinen, ruige natuur, wei- en akkerlanden en enkele herstelde peelvennen.

Bovendien vestigt het GroenHuis met deze doedag de aandacht op het herstel van de natuur door diverse partijen, waaronder vrijwilligers en deelnemers aan de ANWB-landgoedkampen. De in de nabijheid gelegen natuurgebieden De Banen en het Sarsven zijn bij vogelaars en andere natuurliefhebbers klinkende namen vanwege de grote rijkdom aan vogels. De dagcamping zèlf, geniet de nodige bekendheid bij recreanten.

Natuurparadijs

Tijdens deze dag kunnen bezoekers alleen of in gezelschap struinend dit gebied ontdekken. Zo voert de route langs een voor dit gebied heel karakteristiek Peelven dat enkele jaren geleden in oude luister hersteld is. Vanuit deze centrale doedaglocatie op de Houtsberg is er een wandeling uitgezet in dit gebied naar een grote variatie aan ‘groene ruimtes’. Saillant detail, de natuur en recreatie-activiteiten vinden plaats op een voormalige vuilstortplaats die in de jaren 80 nog dienst deed als motorcrossterrein. In de loop der jaren ontstond hier, onder meer door gerichte herstelactiviteiten een geschikt leefgebied voor diverse vogels, vlinders en andere dieren. Menig natuurterrein kan jaloers zijn op de vele bijzondere soorten wilde bijen, spinnendoders, dagvlinders en amfibieën die voorkomen.

Zelf uitvoeren

Via een korte, avontuurlijke kruip-sluipdoor-route komen bezoekers langs plekken waar praktisch natuurbeheer uitgevoerd wordt. Gaandeweg ontdekt men dat de natuur gebaat is geweest bij de regelmatige ingrepen. Maar de dag houdt ook een uitnodiging in. Mensen kunnen tijdens deze dag ook nadrukkelijk zelf met handgereedschap aan de slag. Zo kunnen belangstellenden zich laten inschrijven voor een werkmiddag. Daarbij kan het gaan om het zeisen van hooiland, vellen van bomen en het uitbaggeren en lieren van een dichtgegroeide poel.

Gezinnen met kinderen

Voor gezinnen met kinderen is deze dag een aanrader. Kinderen in ons land groeien tegenwaardig immers vaak op in een stedelijke omgeving, waar de speelgelegenheid veelal bestaat uit kunstmatige objecten. In het terrein kunnen ook andere avonturen beleefd worden, bijvoorbeeld met een omgevallen boom, in de grote zandvlakte of in en rond het water dat her en der aanwezig is.

Gegrimeerd als das kunnen kinderen via een dassenspoor inleven in dit dier. Tijdens een korte route worden ze uitgenodigd om allerlei leuke opdrachten te uitvoeren. De wandeltocht voert onder meer via kronkelige paadjes, steile wanden, kikkerpoelen, wilgenbosjes, een voormalige zandafgraving, het ‘phegea-vlinderbos’ en dwars door het ‘Vlakwater’, een voormalig ven.

Schapendriften

Eeuwenlang trokken schaapsherders met hun kuddes door dit gebied en lieten daarmee hele specifieke sporen na. De meeste van die oude ‘schapendriften’ zijn verdwenen. De belangstelling voor schapen en de gedachte om deze dieren in te zetten voor het open houden van het landschap is echter springlevend. De lokale schaapsherder Gutjens zal met zijn honden laten zien dat ze in dit gevarieerde terrein kunnen ‘lezen en schrijven’ met de schaapskudde.

Nederweerts dialect

Het evenement wordt regelmatig opgeluisterd met optredens van de zanggroep Met Bezêj. Zij brengen in het Nederweerts dialect een groot aantal uiterst originele verhalende liederen. In en rond de gezellige tent vinden bovendien uitvoeringen plaats van door de harmonie Pro Musica uit Nederweert-Eind.

Excursies

Voor de vogelaars en de wandelaars die even in alle stilte willen uitwaaien, is het een uitgelezen gelegenheid om verderop de Banen te verkennen. Dat kan onder meer vanuit de riante vogelkijkhut bij dit ven. Vanaf het centrale evenemententerrein vertrekken er ook speciale excursies, die onder meer begeleid worden door ervaren vogelaars en paddestoeldeskundigen.

Fervente wandelaars die liever individueel op zoek gaan in ‘nieuw wandelterrein’ wordt geadviseerd om in ieder geval een bezoek te brengen aan de de stand van het tijdschrift De Natuurgids.

Een professionele boomklimmer zal demonstraties geven ‘op hoog niveau’. Mensen die dit willen kunnen, gezekerd in speciale uitrusting mee de boomkroon in.

Geitenmelkerij

De Doedag is verder ook een uitgelezen gelegenheid om een kijkje te nemen in een hypermoderne geitenstal, die op enige afstand ligt van de dagcamping. Belangstellenden kunnen te voet of met een huifkar naar de open dag van dit bedrijf. In een speciale met vitrineglas afgesloten bezoekersruimte vertelt geitenhouder Benny Aarts hoe het anno 2004 er aan toe gaat in een moderne geitenmelkerij. Bezoekers kunnen hier ook producten van geitenmelk proeven. Tenslotte is hier voor de kleintje ook een knuffelhoek ingericht.

Het GroenHuis, de organisatie die de Landschap Doedag organiseert is een provinciaal samenwerkingsverband van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL., het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, IVN Consulentschap Limburg, de Milieufederatie en het Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg en Grenspark Maas-Swalm-Nette.

De Landschap Doedag is van 12.00 tot 17.00 uur De toegang is gratis.
Voor meer informatie : stichting IKL 0475 – 386 430

Tags: