Aanleg dam Gulp wordt opnieuw bekeken

5 september 2016

Aanleg dam Gulp wordt opnieuw bekeken

Het omstreden plan om een vier meter hoge dam te bouwen in het Gulpdal bij Slenaken wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Dit zijn Waterschap Roer en Overmaas en Staatsbosbeheer onlangs overeengekomen.

Tegen de bouw van een hoogwaterdam in de Gulp, die bescherming zou moeten bieden tegen wateroverlast in Gulpen en aangrenzende dorpen, bestaat veel weerstand vanwege aantasting van het fraaie landschap ter plekke. De Natuur en Milieufederatie Limburg is samen met bewoners naar de Raad van State gestapt om de aanleg van de dam tegen te houden.

Uit eigen onderzoek van Staatsbosbeheer, eigenaar van de grond waarop de hoogwaterdam zou moeten komen, blijkt dat er langs de Gulp alternatieve maatregelen genomen kunnen worden, die de aanleg van een vier meter hoge dam overbodig maken. Daarbij kan gedacht worden aan het beplanten van kale hellingen en het verlagen van weilanden langs de beek tot overloopgebied.

Staatsbosbeheer en het waterschap gaan beide plannen nu naast elkaar leggen en kijken of er binnen een paar maanden een gezamenlijk plan gemaakt kan worden dat natuur en landschap spaart en een oplossing biedt voor de toekomstige hoogwaterproblematiek. De NMF Limburg zal dit nieuwe plan opnieuw beoordelen op gevolgen voor natuur en landschap. Tot dan zal de federatie haar beroep bij de Raad van State handhaven.

Aanleg dam Gulp wordt opnieuw bekeken