Aanpak geurhinder varkenshouderijen faalt

10 september 2019

Aanpak geurhinder varkenshouderijen faalt

De geuroverlast voor omwonenden van varkenshouderijen is op veel plaatsen ondraaglijk. Met name in Noord-Limburg en Oost-Brabant, in gebieden waar de veehouderij geconcentreerd is, is sprake van ernstige geurhinderproblematiek. De inzet van luchtwassers om stankreductie te realiseren werkt in de praktijk veel minder goed dan op papier is beloofd.

Adviesrapport

Dat blijkt uit het adviesrapport ‘Geur Bekennen: Combi-luchtwassers, varkenshouderijen en geurhinder’ van de commissie Biesheuvel. Een van de conclusies uit het rapport:
“De huidige aanpak van geurhinder is weinig vertrouwenwekkend en de omwonenden worden te weinig beschermd. Om geurhinder wel goed te kunnen aanpakken zijn structurele veranderingen nodig.”

Het rapport van de commissie Biesheuvel wordt op 12 september 2019 besproken in de Tweede Kamer tijdens het Algemene Overleg Leefomgeving. Samen met de Brabantse Milieufederatie heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg een brief opgesteld met concrete aanbevelingen om de geurhinder aan te pakken. In deze brief aan de kamerleden pleiten we onder meer voor:

  • het afschaffen van de 50/50 regeling die inhoudt dat een boer die de geurnormen overschrijdt nog steeds kan uitbreiden
  • het meewegen van de stapeling van stankbronnen bij het verlenen van een vergunning
  • het meewegen van overige bedrijfsactiviteiten die stank veroorzaken
  • een maximale geurnorm van 5 odeur voor het hele buitengebied (nu tot 35 odeur! toegestaan in concentratiegebieden)
  • een verplichting voor veehouders om binnen afzienbare termijn aan de geurnorm te voldoen

Bredere context

Geuroverlast is een van de symptomen van een systeem dat op veel vlakken onhoudbaar is geworden. Het gaat vaak om intensieve, industriële bedrijven met megastallen, die niet alleen stank veroorzaken maar ook veel stikstof uitstoten, wat schadelijk is voor nabijgelegen natuurgebieden. Het veevoer voor de grote aantallen dieren wordt uit het buitenland geïmporteerd en de enorme hoeveelheid mest leidt vaak tot frauduleuze praktijken bij de verwerking. Er is dan ook een integrale oplossing nodig. Opkoop van productierechten van alle stoppende varkensboeren, om nieuwe megastallen te voorkomen en de veestapel te laten krimpen zonder in te hoeven grijpen in actieve bedrijven, is daarvoor een relatief eenvoudige eerste stap.

Verder lezen?

Dagblad Trouw publiceerde op 10 september 2019 een opiniestuk naar aanleiding van onze gezamenlijke brief aan de commissie Biesheuvel. Lees het volledige artikel.

Lees onze brief aan de kamerleden

Aanpak geurhinder varkenshouderijen faalt