Achterban Milieufederatie verder uitgebreid

13 oktober 2004

Achterban Milieufederatie verder uitgebreid

Vereniging Bos en Kuil zet zich in voor groen in noorden van provincie

De vereniging Bos en Kuil heeft zich aangesloten bij de Milieufederatie. In de federatievergadering van 11 oktober jl. werd de toetreding van de vereniging goedgekeurd. Bos en Kuil zet zich in voor behoud van het bos en de groene zone tussen Malden en Molenhoek. Voorzitter Henk Blaauw stelt de vereniging voor:

“De Vereniging Bos en Kuil is 15 jaar geleden opgericht toen een projectontwikkelaar een plan presenteerde om in het open gebied tussen Malden (Gelderland) en Molenhoek (Limburg) een seniorendorp te realiseren. De vereniging -met inmiddels bijna 1000 leden- is er tot op heden in geslaagd om het 150 ha grote open gebied tussen de twee dorpen onbebouwd te houden.

In die periode is door wetenschappelijk onderzoek van de Nijmeegse universiteit aangetoond dat het gebied hoge ecologische, landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden bezit. Wij hebben het gebied de naam Landgoed Bergzicht gegeven.

Sinds een jaar is Bos en Kuil bezig plannen te ontwikkelen voor de ruimtelijke invulling van het gebied. plannen die via discussie met bevolking en besluitvorming door de politiek tenslotte in bestemmingsplannen moeten worden vastgelegd en uitgevoerd. Een probleem daarbij is dat Landgoed Bergzicht in twee verschillende gemeenten en twee verschillende provincies ligt waardoor wij met veel instanties te maken hebben.

In het gebied hebben twee projectontwikkelaars gronden aangekocht, natuurlijk met het doel daar te bouwen. De meerderheid van de gemeenteraad van Heumen, waar Malden onder valt, wil nog steeds bouwen in het gebied. In de gemeente Mook, waar Molenhoek deel van uitmaakt, is een meerderheid van de gemeenteraad (nog steeds) tegen bebouwing en voor natuurontwikkeling in het gebied.”

Meer ifnormatie: www.bosenkuil.nl

Tags: