Actieplan EU gaat bescherming Europese natuur impuls geven

9 december 2016

Actieplan EU gaat bescherming Europese natuur impuls geven

De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag (7 december 2016) unaniem besloten om de uitvoering van de Europese regels voor natuurbescherming te verbeteren. De zogeheten ‘Vogel en Habitatrichtlijnen’ blijven niet alleen ongewijzigd gehandhaafd, er komt bovendien een actieplan dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen. Dit is heel goed nieuws voor de Europese natuur.

De beslissing van de Europese Commissie is van cruciaal belang voor de bescherming van Europa’s kwetsbare natuur. Maar liefst 1400 bedreigde soorten en meer dan een miljoen vierkante kilometer natuur worden door de Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermd. In Nederland hebben we dankzij de richtlijnen weer zeearenden, kraanvogels en otters en worden bijvoorbeeld natuurgebieden als de Biesbosch, Fochteloërveen, Lauwersmeer en Oostvaardersplassen goed beschermd.

Meer dan half miljoen burgers gaven natuur een stem

De Europese commissie heeft deze beslissing genomen na een intensieve evaluatie van de richtlijnen de afgelopen twee jaar; de zogeheten ‘fitness check’. Natuurorganisaties in heel Europa hebben gedurende die periode intensief campagne gevoerd voor het behoud van de regels. In 2015 spraken zich een half miljoen Europeanen hiervoor uit en ook het overgrote deel van het Europees Parlement. In Nederland werd deze campagne gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Wij zijn dan ook erg blij met de beslissing van de Commissie en in het bijzonder ook met de positieve opstelling van Eurocommissaris Frans Timmermans. Hij heeft het afgelopen jaar meerdere malen het grote belang van Europese natuurbescherming benadrukt.

De natuurorganisaties zetten zich er de komende tijd voor in – samen met onder meer overheden en bedrijfsleven – dat de regels ook daadwerkelijk beter worden uitgevoerd zodat niet alleen de achteruitgang van de natuur in Europa stopt, maar de natuur zich ook kan herstellen.

Actieplan EU gaat bescherming Europese natuur impuls gegeven