Actievere rol van Provincie noodzakelijk

23 februari 2005

Actievere rol van Provincie noodzakelijk

Gemeenten voldoen niet aan Besluit luchtkwaliteit en handhaving vindt niet plaats

De Milieufederatie roept de Provincie op om een actievere rol te spelen bij de verbetering van de luchtkwaliteit in Limburg. Hoge concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de lucht leiden nu en in de toekomst tot problemen.

Volgens het Besluit luchtkwaliteit moesten 12 Limburgse gemeenten een rapport opstellen over de luchtkwaliteit in 2003 in hun gemeente. Slechts 5 gemeenten hebben voldaan aan deze verplichting. De 7 overige gemeenten hebben het Besluit luchtkwaliteit dus niet nageleefd. Handhaving door de Provincie vindt niet plaats.

De gezondheid van mensen moet volgens de Milieufederatie voorop staan in de plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit. In veel gevallen wordt er enkel gekeken naar de normen. Ook op locaties waar (net) wel aan de norm wordt voldaan, kan nog veel gezondheidswinst worden behaald.

Tags: