Afschrijvingstermijn belangrijker dan gezondheid

30 maart 2006

Afschrijvingstermijn belangrijker dan gezondheid

Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu vinden convenant milieuzonering schone vrachtauto’s weinig ambitieus

Het vrijdag 24 maart ondertekende convenant milieuzonering schone vrachtauto’s is weliswaar een stap voorwaarts naar schonere lucht, maar gaat weinig verder dan de voortschrijdende techniek. Bovendien richt het convenant zich louter op de zware vrachtwagens. De lichte voertuigen blijven buiten schot. Dat is in een notendop de kritiek van de provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu op de afspraken.

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Van Geel (Milieu) ondertekenden vrijdag 24 maart een convenant met negen gemeenten, de VNG en een aantal logistieke organisaties over stimulering van schone vrachtauto’s in een aantal grote steden.

Het convenant houdt onder meer in dat vrachtwagens die naar de deelnemende steden willen, waaronder Nijmegen, binnen een jaar over een roetfilter moeten beschikken en minimaal aan de Euro-II norm moeten voldoen.

Een goede en logische stap richting gezonere lucht in binnensteden vinden de milieuorganisaties (hoe hoger de norm, hoe schoner de voertuigen). Bovendien verplichten de gemeenten zich om hun eigen wagenparken verder te verschonen en bij aanbestedingen (bijvoorbeeld van de afvaldiensten, of de parkeerpolitie) strenge milieu-eisen te stellen.

Euro-IV
Toch zijn de Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu teleurgesteld over het uiteindelijke resultaat. Pas vanaf 2010 zijn vrachtwagens die de steden in willen, verplicht om te voldoen aan de zogeheten Euro-IV-norm. Dat is de norm voor de op dit moment minst vervuilende vrachtauto’s.

De milieuorganisaties pleiten er voor dit aanzienlijk naar voren te halen (medio 2008), aangezien deze wagens al sinds vorig jaar voor iedere transporteur te koop zijn. Dat de milieubeweging niet alleen staat in deze, blijkt uit het feit dat enkele steden ook liever verdergaande afspraken hadden gemaakt.

2013
De meer vervuilende vrachtauto’s met de Euro-III-normen mogen, wanneer ze jonger zijn dan acht jaar, zelfs nog tot 2013 in de betreffende steden rijden. Volgens de milieuorganisaties verkiest het convenant op dit punt de afschrijvingstermijnen van vrachtwagens boven de gezondheid van mensen en dat vinden zij een kwalijke zaak.
Transportbedrijven worden namelijk niet verplicht om hun complete wagenpark per direct te vernieuwen en kunnen er dus voor kiezen om de Euro-III-voertuigen niet in de (deelnemende) steden in te zetten. Daarnaast worden vervoerders die nu nog snel een goedkope Euro-III vrachtwagen aanschaffen, met deze afspraak in feite beloond en niet aangezet om schonere voertuigen aan te schaffen.

Ontsnappingsroute
Tenslotte zijn de milieuorganisaties ook niet te spreken over de ontsnappingsroute voor vervoerders via de lichte voertuigen. De verplichte roetfilter en Euro-normering gelden niet voor kleine busjes en bestelauto’s. Daardoor gaat een deel van de milieuwinst weer verloren. De milieuorganisaties vrezen dat de trend naar steeds meer kleinere vrachtvoertuigen (busjes of bestelauto’s) hierdoor verder versterkt wordt en pleiten daarom ook voor een normstelling voor lichte vrachtvoertuigen.

Tags: