Basisscholen aan de biologische melk

21 april 2006

Basisscholen aan de biologische melk

Hulp van ouders gewenst

De provinciale Milieufederaties, Dierenbescherming, IVN Nederland en Biologica willen zoveel mogelijk basisschoolkinderen aan de biologische schoolmelk (melk, karnemelk, chocolademelk of drinkyoghurt) krijgen. Zij doen hiervoor een beroep op ouders met kinderen op de basisschool. Doel is dat de komende twee jaar op minstens 120 scholen biologische schoolmelk wordt ingevoerd. De eerste 12 scholen zijn al binnen!

De vier organisaties hebben de handen ineen geslagen om de biologische schoolmelk een flinke impuls te geven. Als er veel meer basisschoolkinderen biologische schoolmelk gaan drinken is dit een enorme opsteker voor de afzet van biologische melk. Het mes snijdt aan meerdere kanten: goed voor de koeien en het milieu; lekker en leerzaam voor de kinderen! Zij kunnen bijvoorbeeld met de klas een bezoek brengen aan een biologische boer of in de les aandacht besteden aan dit onderwerp.

Handleiding biologische schoolmelk
De vier maatschappelijke organisaties zijn dit project gestart samen met leverancier Versexpresse en producent Vecozuivel. Via de netwerken van deze maatschappelijke organisaties worden met name ouders met kinderen op de basisschool opgeroepen om dit onderwerp op school aan te kaarten. De initiatiefnemers bieden ondersteuning met praktische tips (zie de handleiding op www.biologischeschoolmelk.nl). Daarnaast is er, vanaf half augustus 2006, gratis educatief materiaal beschikbaar.

Waarom biologische schoolmelk?
De voordelen liggen op verschillende vlakken. Zo zorgt een biologische boer voor een aantrekkelijk landschap en lopen zijn koeien ’s zomers gegarandeerd buiten. In de stal hebben de koeien daglicht en frisse lucht, ze krijgen biologisch voer dat gecontroleerd gentech-vrij is. Ook chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden op de boerderij niet gebruikt en de koeien krijgen geen medicijnen als dat niet nodig is. Daarnaast tonen verschillende onderzoeken aan dat biologisch voedsel gemiddeld meer gezondheidsbevorderende stoffen bevat dan voedselproducten uit de reguliere landbouw.

Achtergrond
Dit initiatief is tot stand gekomen met financiering vanuit de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw. De door deze Taskforce aangestelde ‘ketenmanager scholen’ zet zich in voor meer biologische producten op school. Op www.nederlandgaatbiologisch.nl vindt u informatie over alle initiatieven van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het vergroten van de afzet van biologische producten.

Voor meer informatie…
… neemt u contact op met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Ieke Benschop, projectleider. Tel: 030 – 254 44 57, mail: i.benschop@nmu.nl. En breng eens een bezoekje aan www.biologischeschoolmelk.nl.

Tags: