Baten van de Kaderrichtlijn Water

30 juni 2006

Baten van de Kaderrichtlijn Water

Milieufederaties wijzen bestuurders in folder op de voordelen van de Kaderrichtlijn Water

De coalitie Baten Schoon Water heeft een brochure uitgebracht waarin de baten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) centraal staan. De coalitie bestaat uit de 12 Milieufederaties, Natuur en Milieu, maar ook o.a. ANWB, drinkwaterbedrijven, Vogelbescherming en Staatsbosbeheer. Allemaal zijn ze betrokken in het proces rond de KRW. De KRW stelt dat we in 2015 een goede chemische en ecologische kwaliteit van ons oppervlaktewater moeten hebben. Om daar te komen moeten er goede plannen vastgesteld worden met daarin maatregelpakketten die dat doel haalbaar maken.

In het proces wordt nu bijna alleen maar gesproken over de kosten van die maatregelen, terwijl het duidelijk is dat er ook erg veel baten aan verbonden zijn. Want maatregelen nemen betekent meer schoon zwemwater (impuls voor recreatie en toerisme!), minder kosten voor de productie van schoon drinkwater, schoon drinkwater voor het vee, minder belasting op onze natuur en ook meer verschillende vissen. In de brochure wordt verder ingegaan op die baten. Hij is verspreid onder alle bestuurders die uiteindelijk moeten beslissen over de maatregelpakketten, zodat zij daarbij de baten ook zullen betrekken!

Tags: