Bedenkingen tegen bestemmingplan Kampershoek-Noord in Weert

9 september 2003

Bedenkingen tegen bestemmingplan Kampershoek-Noord in Weert

De bedenkingen die zijn ingediend bij de provincie Limburg tegen het door de gemeente Weert vastgestelde bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kampershoek-noord” hebben betrekking op:

1) De grootte van het bedrijventerrein (70 hectare bruto).
2) MER-beoordelingsplicht.
3 ) Stedelijke groenzone met rode accenten.
4) Duurzaamheid.

Tags: