Bedenkingen tegen circuit de Peel

14 december 2007

Bedenkingen tegen circuit de Peel

Circuit aan Bakelsedijk Zuid geen optie.

De Milieufederatie Limburg heeft samen met andere natuur- en milieuorganisaties, een recreatievereniging en bewoners uit de gemeente Venray bedenkingen ingediend tegen het plan om een circuit en activiteitencentrum aan te leggen aan de Bakelsedijk Zuid in Venray.

Volgens de natuur- en milieuorganisaties en bewoners hoort een dergelijk grootschalige activiteit met een industrieel karakter (gezien de aard en omvang van de activiteiten) niet in een waardevol buitengebied thuis. De Milieufederatie is van mening dat de Gemeente Venray een onvoldoende afweging heeft gemaakt tussen de alternatieven, omdat zij al op voorhand hadden besloten dat alleen een circuit aan de Bakelsedijk Zuid bespreekbaar was.

Bedenkingen tegen circuit de Peel