Bedenkingen tegen Trade Port Noord

23 november 2004

Bedenkingen tegen Trade Port Noord

Nee-tenzij afweging en natuurcompensatie te onduidelijk

De gemeenteraad van Venlo heeft op 29 september het bestemmingsplan Bedrijvenpark Trade Port Noord vastgesteld. Tegen het ontwerp-plan had de Milieufederatie mede namens een aantal lokale organisaties een zienswijze ingediend.

Deze had o.a. betrekking op de ligging van een deel van het bedrijventerrein in de EHS/PES. De gemeente moet hiervoor de zogeheten “nee-tenzij afweging” toepassen, maar heeft dit niet correct gedaan. Ook bestaat er onduidelijkheid over de wijze, waarop de natuurcompensatie in het plan geregeld wordt.

Omdat de gemeente onvoldoende is ingegaan op deze opmerkingen, hebben de Milieufederatie en de lokale natuurbeschermingsorganisaties bedenkingen ingediend tegen het plan bij Gedeputeerde Staten van Limburg.

Tags: