Bedrijven werken samen met milieufederaties aan CO2-reductie

21 november 2011

Bedrijven werken samen met milieufederaties aan CO2-reductie

Op maandagmiddag 21 november is het project de CO2-ambitie gepresenteerd in Utrecht. In dit unieke project werken de provinciale Natuur- en Milieufederaties samen met het bedrijfsleven om extra CO2-reductie te bereiken. Tijdens de presentatie is bekendgemaakt dat de totale CO2-reductie die de deelnemende bedrijven gaan behalen in dit project liefst 210 kiloton bedraagt. Dat is te vergelijken met de uitstoot van een file van Utrecht naar Berlijn.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu is enthousiast over de samenwerking tussen de milieufederaties en het bedrijfsleven. ,,Om de Europese doelstelling een CO2-reductie van 20 procent in 2020 te realiseren zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het project ‘CO2 ambitie’ waar milieufederaties en bedrijfsleven slim en effectief samen optrekken is een uitstekend voorbeeld dat wat mij betreft navolging verdient’, aldus staatssecretaris Atsma.

Afgelopen maanden zijn tien bedrijven samen met De Natuur en Milieufederaties in Nederland aan de slag gegaan. De maatregelen die de deelnemende bedrijven nemen om hun CO2-uitstoot extra te verminderen zijn heel divers, van maatregelen die snel veel winst opleveren tot hele innovatieve. Met elk bedrijf is een overeenkomst gesloten waarmee het bedrijf zich verbindt aan de uitvoering van het maatregelenpakket.

Tijdens de presentatiemiddag op 21 november stond CO2-reductie centraal. Daarnaast zijn voorstellen gedaan over hoe dit project bij een nog grotere groep bedrijven kan worden toegepast. In de toekomst willen De Natuur- en Milieufederaties nauwer gaan samenwerken met het bedrijfsleven op het gebied van CO2-reductie.

Bedrijven werken samen met milieufederaties aan CO2-reductie