Bedrijventerrein de Brem in Gennep

16 september 2004

Bedrijventerrein de Brem in Gennep

Natuurgebied Het Politiebosje dreigt onnodig opgeofferd te worden.

De Gemeente Gennep heeft een eerste ontwerp gemaakt voor het Bedrijventerrein de Brem. De Milieufederatie Limburg heeft dit bestudeerd en geeft de volgende reactie:
We zijn het eens met de gekozen plaats voor het nieuwe bedrijventerrein. Maar van de Gemeente Gennep mag het natuurgebied “Het Politiebosje᾿ alsnog opgeofferd worden wanneer blijkt dat er behoefte is aan extra hectaren bedrijventerrein. De Milieufederatie vindt dat het natuurgebied “Het Politiebosje᾿ zo indirect toch bestemd wordt tot bedrijventerrein.

Hier zijn wij het niet mee eens, temeer omdat het bedrijventerrein dan nog groter wordt dan de Provincie nodig acht.

Tags: