Bedrijvigheid doet maatregelen natuur teniet

19 mei 2005

Bedrijvigheid doet maatregelen natuur teniet

Beperk de uitbreiding van bedrijventerreinen in Stadsrandzone Roermond

De Gemeente Roermond wil in het gebied tussen de A73 en de Wirosingel nieuwe bedrijventerreinen aanleggen. De Milieufederatie vraagt de Gemeente Roermond om de uitbreiding van de bedrijvigheid te beperken tot de directe omgeving van de huidige Intratuin. Dit doet ze in een reactie op de Ontwerp-ontwikkelingsvisie Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone.

De Gemeente Roermond heeft in een eerder stadium de waarde van de natuur in het betreffende gebied erkend in het bestemmingsplan A73. Om de natuur, na aanleg van de A73, in stand te houden, worden “dure᾿ natuurbeschermingsmaatregelen getroffen, zoals de aanleg van dassentunnels en ecoducten. De geplande bedrijvigheid rondom de Wirosingel beperkt het functioneren van deze beschermingsmaatregelen echter aanzienlijk.

Bovendien vindt de Milieufederatie dat de noodzaak tot nieuwe bedrijvigheid niet aanwezig is. Volgens een onderzoeksrapport van het ETIL is deze noodzaak onrealistisch en onvoldoende onderbouwd.

Tags: