Belangengroepen blij met besluit Gedeputeerde Staten N280-Baexem

22 januari 2014

Belangengroepen blij met besluit Gedeputeerde Staten N280-Baexem

Het merendeel van de stakeholders van de N280 is blij met het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van dinsdag 21 januari om te kiezen voor de korte randweg bij Baexem (ten zuiden van de kern). De keuze voor de korte randweg (variant 3c) resulteert in een verbeterde doorstroming van verkeer, leidt tot een significante verbetering van de leefbaarheid in het dorp en laat tevens het landschap ongemoeid.

Reeds in juni 2013 heeft de stakeholderswerkgroep, met daarin onder meer de LLTB, Cumela, de dorpsraden van Baexem en Kelpen-Oler en de Milieufederatie Limburg, vrijwel unaniem deze variant (de korte randweg) aangewezen als beste oplossing voor de doorstroming en leefbaarheid bij Baexem. Recentelijk is dit alternatief dusdanig geoptimaliseerd dat een verdiepte ligging van de N280 de geluidsoverlast voor de inwoners van Baexem nog verder reduceert en de toegankelijkheid van het gebied verbetert.

Een ander alternatief van de N280 dat ook langere tijd in beeld was als mogelijke variant, is hiermee hopelijk van de baan. Dit betreft een randweg verder ten zuiden van het dorp. Deze variant zou ten koste gaan van landbouw- en buitengebieden van Baexem, alsmede van de fraaie natuur rondom het dorp. Het door Gedeputeerde Staten aangewezen alternatief voldoet echter – anders dan de ruime randweg – aan alle doelstellingen en randvoorwaarden die door Provinciale Staten zijn vastgesteld voor dit wegvak. De stakeholders vertrouwen erop dat Provinciale Staten dit besluit overnemen zodat de landbouwgronden en het landschap ongemoeid blijven en de leefbaarheid in Baexem een impuls krijgt. Provinciale Staten vergaderen op 7 februari aanstaande over de N280.

Johan Geraats van de LLTB is van mening dat Gedeputeerde Staten hiermee de juiste keuze hebben gemaakt. ,,Bij de keuze voor de andere variant gaat ruim 18 hectare landbouwgrond verloren. Dan heb ik het nog niet over andere nadelige effecten voor de landbouw. Dit zou natuurlijk een drama zijn. Hopelijk wordt dit besluit bekrachtigd door Provinciale Staten.” Jannie Vos van de Milieufederatie Limburg bevestigt dit. ,,Er is nu een duidelijke keuze gemaakt die goed is voor mens, dier en milieu. Dat is natuurlijk een prima uitkomst van dit jarenlange traject.” Ook de dorpsraden zijn blij met de keuze van Gedeputeerde Staten. ,,Voor de inwoners van Baexem levert dit nieuwe tracé veel voordelen op, zoals vermindering van geluidsoverlast en een verbetering van de luchtkwaliteit. Maar ook komt dit ten goede aan de bereikbaarheid van het dorp en de verbinding met het buitengebied. Hopelijk komt er snel duidelijkheid voor de burgers van Baexem. We verwachten bovendien dat alternatief 5 te lange procedures met zich mee zou brengen. Dan weten wij nog niet waar we aan toe zijn.”

Steun voor het besluit is expliciet toegekend door de volgende stakeholders: LLTB, Cumela, Fietsersbond Midden Limburg, Studiegroep Leudal, Stichting het Limburgs Landschap, Stichting Milieufederatie Limburg, Dorpsraad Baexem, Dorpsraad Kelpen-Oler en de Kastelenstichting.

Belangengroepen blij met besluit Gedeputeerde Staten N280-Baexem