Ben jij ook verslingerd aan de natuur?

8 januari 2013

Ben jij ook verslingerd aan de natuur?

Ter afsluiting van het landelijke project AveN@tura 2000 is door de gezamenlijke Milieufederaties een kort filmpje gemaakt met de titel Verslingerd aan de natuur. Het filmpje zet op een positieve en laagdrempelige manier het Europese netwerk van natuurgebieden Natura 2000, in de kijker. De boodschap is dat door samenwerking van alle betrokken partijen de natuur sterk verbeterd kan worden.

De afgelopen vier jaar heeft de Milieufederatie Limburg in het kader van het landelijke project AveN@tura 2000 gewerkt aan het vergroten van draagvlak voor Natura 2000 en aan de totstandkoming van kwalitatief goede beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in Limburg. Zo zijn er in samenwerking met de RECRON en het Limburgs Landschap twee workshops georganiseerd voor recreatieondernemers in Limburg.

Daarnaast is onder regie van de Milieufederatie door lokale natuurbeschermers samen met andere partijen gewerkt aan de totstandkoming van kwalitatief goede beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.

Met het Europese netwerk Natura 2000 worden de meest bijzondere en waardevolle natuurgebieden van Europa beschermd. Het netwerk is opgezet om de achteruitgang van de natuur te stoppen en een gezonde leefomgeving te scheppen voor planten en dieren. In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. Van deze natuurpareltjes’ liggen er 23 in de provincie Limburg.

Klik hier voor het filmpje Verslingerd aan de natuur

Ben jij ook verslingerd aan de natuur?