BeNeLux parlement ziet veel knelpunten IJzeren Rijn

24 maart 2006

BeNeLux parlement ziet veel knelpunten IJzeren Rijn

Limburgse Milieufederatie wil dat Minister Peijs met BeNeLux parlement werkt aan duurzame spoorlijn

De Milieufederatie Limburg, de Kamer van Koophandel, Staatsbosbeheer en de gemeenten in de regio hebben Minister Peijs gevraagd om met haar ambtgenoten in Duitsland en België te gaan werken aan een toekomstvaste en duurzame TEN-waardige spoorlijn tussen Antwerpen en Duisburg. De Minister heeft vrijdag en zaterdag a.s. een vergadering met het BeNeLux parlement over de IJzeren Rijn.

Het BeNeLux parlement heeft op 10 februari j.l. een bezoek gebracht aan de IJzeren Rijn. De heer Sevenhans, Belgisch parlementariër en fervent voorstander van reactivering, concludeerde tijdens dit bezoek dat er zowel in Nederland als in Belgie nog veel obstakels te nemen zijn. De Limburgse organisaties willen benadrukken dat een reactivering ook knelpunten oplevert in de gemeenten die op 10 februari jl. niet zijn bezocht, te weten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen.
Waarom hebben de Limburgse organisaties op dit moment aan de bel getrokken bij de Minister?

In het Nieuwsblad van Transport is onlangs (22-2) een heel artikel gewijd aan de IJzeren Rijn. Daarin staat vermeld dat Minister president Leterme van Vlaanderen in overleg is met chemiereus Bayer. Dat zou weleens kunnen betekenen dat de IJzeren Rijn met name gebruikt gaat worden voor chemietreinen.

Daarnaast zouden de krantenberichten deze week over het debacle van de Betuwelijn de Minister voor een volgend debacle moeten waarschuwen. Of wordt de IJzeren Rijn (financieel) een tweede Betuwelijn? Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen zegt het spreekwoord.

Tags: