Beroep op Wet Openbaarheid Bestuur gehonoreerd

29 juli 2003

Beroep op Wet Openbaarheid Bestuur gehonoreerd

De gemeente Weert heeft na herhaald verzoek eindelijk het onderzoeksrapport vrijgegeven.

Brief van de Milieufederatie aan de gemeente Weert:

Bij deze bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 4 juli 2003 met daarbij het Marktonderzoek Kampershoek Noord. Hiermee is invulling gegeven aan ons schriftelijk verzoek van 12 mei 2003 tot toezending van dit rapport.

De Milieufederatie Limburg constateert dat de gemeente Weert bijna twee maanden nodig heeft om te beoordelen of een onderzoeksrapport al dan niet openbaar is. Daardoor hebben wij bij het indienen van onze zienswijze ten aanzien van het ontwerp-Bestemmingsplan Kampershoek Noord in principe geen gebruik kunnen maken van de inhoud van het Marktonderzoek.

Wij betreuren deze gang van zaken, maar vertrouwen op meer medewerking van de gemeente Weert in de toekomst.

Stichting Milieufederatie Limburg,

Sandra Akkermans

Tags: