Besluit Luchtkwaliteit stelt duidelijke grenzen

8 oktober 2004

Besluit Luchtkwaliteit stelt duidelijke grenzen

Milieufederatie blij met klare taal Raad van State

Onlangs heeft de Raad van State het besluit van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de aanleg van een bedrijventerrein vernietigd. Reden: onvoldoende rekening gehouden met het Besluit Luchtkwaliteit(Europees beleid).

Dit is niet het enige besluit dat onlangs door de Raad van State is vernietigd. Zo is ook een vergunning voor een puinverwerkend bedrijf in Utrecht vernietigd.

De Raad van State zegt het volgende:

1) Luchtkwaliteitsnormen gelden voor de buitenlucht van het gehele Nederlandse grondgebied. En dus NIET ALLEEN ter plaatse van woningen, scholen e.d. Alleen de werkplek wordt uitgezonderd.

2) Naast het Rijk hebben ook de provinciën en gemeenten een verantwoordelijkheid bij de aanpak van de hoge concentraties fijn stof.

3)Wanneer de overheid een besluit moet nemen over bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijventerrein of uitbreiding van een weg dient deze overheid goed onderzoek uit te voeren naar de bestaande lokale luchtkwaliteit en de invloed van het plan daarop.

4)Wanneer een plan (bv. aanleg van een bedrijventerrein) leidt tot overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen is het plan in strijd met het Besluit Luchtkwaliteit. OOK als het plan slechts een MINIMALE BIJDRAGE levert aan de slechte luchtkwaliteit.

De Milieufederatie is verheugd dat door de uitspraken van de Raad van State luchtkwaliteit een steeds belangrijker aandachtspunt wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen. De luchtkwaliteitsnormen zijn immers opgesteld om onze gezondheid en het milieu te beschermen.

Wij verwachten dan ook dat de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zeer zorgvludig omgaan met de normen van het Besluit Luchtkwaliteit. Wij zullen dit nauwlettend volgen.

Download

Uitspraak Raad van State

Tags: