Bestuur Milieufederatie eet minder vlees

10 maart 2010

Bestuur Milieufederatie eet minder vlees

Het bestuur van de Stichting Milieufederatie Limburg (SML) heeft op 1 maart 2010 besloten om voortaan één dag in de week géén vlees te eten. Dat besluit is genomen als vervolg op de discussie over de rol van de landbouw in Limburg. In dat debat is vooral veel aandacht voor de Intensieve Veehouderij. De SML staat zeer kritisch tegenover de groeiende veestapel in Limburg.

In de stallen van de Limburgse Intensieve Veehouderij verblijven steeds meer dieren. De Milieufederatie is van mening dat het aantal dieren in Limburg niet mag toenemen. In de praktijk blijkt dit wel het geval te zijn. Het aantal varkens is toegenomen van 1,5 miljoen in 2003 naar 1,7 miljoen in 2009 (bron: CBS Meitelling 2009). Ook het aantal kippen is toegenomen van 12 miljoen in 2003 naar 15 miljoen in 2009. Gemiddeld is de veestapel in Noord- en Midden-Limburg vanaf 2003 gegroeid met zo’n 13 procent.

Om het niet te laten bij een mening maar ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de vleesconsumptie hebben de bestuursleden van de Milieufederatie unaniem besloten om vanaf 1 maart wekelijks één vleesloze dag in te voeren. Het bestuur hoopt dat dit voorbeeld gevolgd wordt door een groot deel van de aangesloten organisaties.

De SML staat kritisch tegenover de toename van de veestapel in Limburg vanwege de schadelijke gevolgen van de ammoniakuitstoot op de natuur, de ziektes (voor mens en dier) die de intensieve veeteelt met zich meebrengt en het beslag dat veevoer legt op landbouwgrond elders in de wereld.