Bewust kiezen voor schonere stroomaanbieder

25 november 2004

Bewust kiezen voor schonere stroomaanbieder

Cijfers van Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu op internet

Consumenten kunnen op de site www.energiebond.nl een keuze maken voor een stroomaanbieder op basis van milieuoverwegingen. Op de speciale energiewebsite van de Consumentenbond staat dankzij een samenwerking met de 12 provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu hoe energieleveranciers hun elektriciteit opwekken en wat dat betekent voor het broeikaseffect.

Consumenten kunnen op energiebond.nl een keuze maken voor een energieleverancier. Ze konden al kiezen voor een bepaalde aanbieder op basis van prijs, contractvorm en voorwaarden. Vanaf nu kunnen ze ook een keuze maken op grond van kwaliteit van elektriciteit.

Consumenten kunnen nagaan waar de stroom vandaan komt (hoe het is opgewekt) en wat het effect is op het milieu. Ze kunnen zien of de elektriciteit van een gascentrale, kerncentrale, kolencentrale, windmolens, zonnecellen of een combinatie hiervan komt. Daarnaast kunnen bezoekers van de site zien hoe hun stroomgebruik bijdraagt aan klimaatverandering. Ze kunnen namelijk kijken naar de CO2-uitstoot die hoort bij het product van hun keuze. Niet alle stroom is hetzelfde. Sommige aanbieders hebben twee maal zoveel kernstroom in hun elektriciteit als andere leveranciers. En, ook de bijdrage aan het broeikaseffect verschilt (tot wel 20%).

Het milieuprofiel van de verschillende producten van de aanbieders is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Consumentenbond, de 12 provinciale milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu (SNM).

De organisaties willen ermee bereiken dat consumenten bewust kunnen kiezen voor een schonere stroomaanbieder. Het kan namelijk nogal wat uitmaken. Bij de keuze voor duurzaam opgewekte stroom kan een gezin met een gemiddeld verbruik van 3400 kilowattuur tot tweeduizend kilo CO2 uitstoot per jaar voorkomen. De stroomsamenstelling, broeikasbijdrage en milieuwaardering berusten op cijfers van de 12 provinciale milieufederaties en SNM.

Meer informatie: www.energiebond.nl

Tags: