Bezwaar tegen proefdraaien met straalmotoren op MAA

15 maart 2022

Bezwaar tegen proefdraaien met straalmotoren op MAA

De luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) beschikt over twee locaties voor proefdraaien. Hier worden vliegtuigmotoren getest na onderhoud of reparatie. De huidige milieuvergunning staat nu alleen het proefdraaien van propellermotoren toe. Omdat steeds meer straalmotoren in onderhoud worden gegeven bij de onderhoudsbedrijven, vraagt MAA een nieuwe omgevingsvergunning aan om het proefdraaien met straalmotoren mogelijk te maken.

Daarvoor is niet alleen een nieuwe omgevingsvergunning nodig, maar ook moet er een geluidzone worden vastgelegd, die aangeeft hoe groot de geluidruimte voor de grondgebonden activiteiten van MAA is. De provincie Limburg heeft besloten om de geluidzone rond MAA vast te leggen in een Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Ze heeft dit besluit genomen omdat vliegtuigonderhoud, inclusief het proefdraaien met straalmotoren, van belang is voor de toekomst van de luchthaven en er dus sprake is van een provinciaal belang. Daarnaast ligt de geluidzone op het grondgebied van drie gemeenten (Stein, Beek en Meerssen). Het is eenvoudiger als de provincie één plan vaststelt voor de hele geluidzone dan wanneer de drie gemeenten dat ieder afzonderlijk doen.

De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA heeft een korte zienswijze gestuurd op het voorontwerp ‘Inpassingsplan MAA (proefdraaien)’. Gezien de ligging van het vliegveld op heel korte afstand van vele woningen wordt het proefdraaien met straalmotoren in de open lucht onaanvaardbaar geacht. Uit onderzoek blijkt dat door het voornemen de geluidbelasting aan de zuid- en oostzijde van MAA (Ulestraten, Schietecoven, Bunde) zal afnemen en aan de noord- en westzijde (Moorveld, Geverik, Geulle) zal toenemen. Per saldo is er sprake van meer spreiding van de geluidbelasting. De Alliantie pleit ervoor om het proefdraaien in een gesloten ruimte te laten plaatsvinden, wat veel beter zou zijn voor de gezondheid en het welzijn van omwonenden.

Bekijk ook de website van: