Bezwaar tegen uitbouw Luchthaven Maastricht tot vrachtvliegveld

23 januari 2017

Bezwaar tegen uitbouw Luchthaven Maastricht tot vrachtvliegveld

Volgens het ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht mag de luchthaven voortaan de volledige lengte van de start- en landingsbaan gaan gebruiken. Dat was tot nog toe niet toegestaan, waardoor grote vrachtvliegtuigen niet konden landen op de luchthaven. Het plan leidt naar verwachting tot een verdrievoudiging van het aantal vliegbewegingen met groot verkeer (grote vrachtvliegtuigen), met een grote toename van de geluidsoverlast en luchtverontreiniging als gevolg.

Het voornemen stuit op massaal verzet in de directe omgeving. Er zijn meer dan 400 reacties binnengekomen, o.a. van de gemeente Meerssen, de Artsenwerkgroep Zuid-Limburg en verschillende natuur- en milieuorganisaties. Ook Milieudefensie Meerssen en de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben een zienswijze ingediend.

Download hieronder onze zienswijze.

Zienswijze luchthaven besluit Maastricht

Bezwaar tegen uitbouw Luchthaven Maastricht tot vrachtvliegveld