Bezwaar tegen werkzaamheden IJzeren Rijn

15 mei 2007

Bezwaar tegen werkzaamheden IJzeren Rijn

Wel degelijk verstorende effecten op natuur en milieu.

De Milieufederatie heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om werkzaamheden aan de IJzeren Rijn en het gebruik van het spoor toe te staan.

ProRail is begin dit jaar begonnen met werkzaamheden aan het spoor tussen Budel en Weert. Hiervoor had ze een ontheffing van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. De Minister oordeelde echter dat er geen ontheffing nodig was voor de werkzaamheden en het gebruik van het spoor. Ook weigerde hij vervolgens om handhavend op te treden. Volgens de Milieufederatie heeft de Minister de Natuurbeschermingswet niet correct toegepast, aangezien er wel degelijk verstorende effecten kunnen optreden voor de soorten in het gebied.

Bezwaar tegen werkzaamheden IJzeren Rijn

Tags: