Bijeenkomst: Samen maken we Nederland aardgasvrij

28 juli 2017

Bijeenkomst: Samen maken we Nederland aardgasvrij

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie aardgasloos te worden. Maar hoe organiseer je dit, wat betekent het voor de lokale energievraag en infrastructuur, welke alternatieven zijn er en hoe krijg je de bewoner mee? Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn.

Tijdens het event ‘Nieuwe warmte, lokaal en (h)eerlijk’ nemen we lokale overheden en energie-initiatieven mee in de opgave waar we gezamenlijk voor staan en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders. Ook andere geĂ¯nteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Kom ook!

Wilt uw gemeente, dorp of buurt van het aardgas af? Noteer dan alvast in uw agenda:

Event ‘Nieuwe warmte, lokaal en (h)eerlijk’

Donderdag 28 september 2017

17.00 tot 21.15 uur

Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 Bakkeveen, Groningen

Een update met het programma en aanmeldmogelijkheid volgt begin september.

Greendeal

Aanleiding van het event is de betrokkenheid van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) bij de Greendeal en de rol die zij speelt in het betrekken van lokale energiecollectieven en bewoners bij dit soort complexe opgaves. Mede in samenwerking met de NMF’s wordt op een aantal plekken in Nederland toegewerkt naar pilotprojecten om kennis en ervaring op te doen in het proces naar aardgasloze buurten en dorpen.

Bijeenkomst: samen maken we Nederland aardgasvrij
Foto: stookjerijk.nl