Binnenkort besluit over toekomst MAA

15 maart 2022

Binnenkort besluit over toekomst MAA

Op 3 juni nemen Provinciale Staten (PS) een besluit over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). De Statenleden moeten dan een keuze maken uit vier scenario’s, die variëren van een luchthaven die volledig gebruik maakt van de vergunde geluidsruimte, een bescheidener variant, een variant die inzet op een transformatie naar elektrisch vliegen en tot slot de optie van sluiting van de luchthaven.

PS hebben aangegeven eerst de fundamentele discussie over de toekomst van de luchthaven te willen voeren voordat keuzes over grote investeringen worden gemaakt, zoals die voor de renovatie van de start- en landingsbaan.

In een eerste sonderende notitie voor PS zijn al een aantal voor- en nadelen van de verschillende opties in beeld gebracht. Zo is gekeken hoe de verschillende varianten scoren op thema’s als gezondheid, mobiliteit, natuur en landschap, ruimte, economie, regionale verankering, klimaat en veiligheid. Nog lang niet alle informatie is compleet. Zo is het nog wachten op de resultaten van een nieuw werkgelegenheidsonderzoek, op de resultaten van een onafhankelijke second opinion op de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA), op een nadere uitwerking van de financiële gevolgen van de vier scenario’s en op de uitkomst van het nog uit te voeren belevingsonderzoek onder Limburgers naar MAA. Daarnaast moet er ook nog duidelijkheid komen over de gesprekken tussen MAA en de Schiphol Group over een verregaande strategische samenwerking.

De Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur discussieert op 13 mei over dit sterk gepolariseerde dossier, waarna zoals gezegd op 3 juni de finale besluitvorming in PS plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.limburg.nl/thema/toekomst-maastricht-aachen-airport/

Bekijk ook de website van: