Bomenkap ter versterking ecologische verbindingszone

10 maart 2014

Bomenkap ter versterking ecologische verbindingszone

Komende week wordt gestart met het kappen van bomen in Nationaal Park De Meinweg (rondom het IJzeren Rijn tracé) om de ecologische verbindingszone te versterken. Bomen in het gebied zijn al voorzien van blauwe stippen; deze bomen zullen ongemoeid blijven. In mei wordt gestart met begrazing door schapen, eveneens ter versterking van de ecologische verbindingszone. Beide werkzaamheden hebben geen enkel verband met een eventuele reactivering van de IJzeren Rijn.

Het IJzeren Rijn tracé loopt dwars door Nationaal Park De Meinweg, een waardevol natuurgebied waar de biodiversiteit hoog is en bedreigde diersoorten bestaanszekerheid kennen. Het gaat daarbij onder meer om (bedreigde) amfibiesoorten en reptielen. Om voor deze en andere soorten een sterke ecologische verbindingszone te creëren, zijn bovengenoemde maatregelen noodzakelijk die ten goede komen aan het leefgebied van de dieren. Deze maatregelen vinden onder meer plaats in de nabijheid van het IJzeren Rijn tracé.

Praktisch alle betrokken partijen (onder wie de Milieufederatie Limburg) zijn het eens dat het IJzeren Rijn tracé niet mag worden gereactiveerd. Door internationale verdragen (met België en Duitsland) blijft er echter telkens opnieuw een dreiging bestaan voor de reactivering. De werkzaamheden in De Meinweg hebben hiermee gelukkig geen verband; deze zijn uitsluitend bedoeld ter versterking van de natuur in het gebied. Indien je vragen hebt over de werkzaamheden, kun je contact opnemen met Jannie Vos van de Milieufederatie Limburg, tel. 0475 – 386410, e-mail: j.vos@milieufederatielimburg.nl

Bomenkap ter versterking ecologische verbindingszone