Bouw bassin betekent onnodige aantasting van natuur

19 november 2004

Bouw bassin betekent onnodige aantasting van natuur

Milieufederatie, Natuurmonumenten en Baek mit Baek dienen bezwaarschrift in bij Gemeente Beek

De Limburgse Milieufederatie steunt de stichting Baek mit Baek, die de blauwe natuur wil laten terugkeren in Beek. De Gemeente Beek bemoeilijkt dit ideaal. Zij is van plan om een bergbezinkbassin te bouwen aan de rand van natuurgebied Vrouwenbosch. De Stichting Baek mit Baek, Vereniging Natuurmonumenten en de Milieufederatie hebben hier bezwaar tegen aangetekend, omdat het een onnodige aantasting van natuur betekent.

Het natuurgebied Vrouwenbosch heeft hoge landschappelijke en ecologische waarden. Er is een dassenburcht aanwezig in het gebied. De bouw van een bassin, bestaande uit een grote uit beton opgetrokken kelder en aansluitend een open bassin met verharde bodem betekent een onaanvaardbaar kunstmatig element in de natuur.

Volgens de Milieufederatie en de Stichting Baek mit Baek is de bouw van een bassin onnodig. Het bergbezinkbassin moet een overschot aan afval- en regenwater opvangen. Dit water stroomt vervolgens het rioolstelsel in. Door het afkoppelen van regenwater, wordt de hoeveelheid water beperkt en is de bouw van een bassin niet meer noodzakelijk.

De Stichting Baek mit Baek zet zich in voor de blauwe natuur in Beek en omgeving. De stichting wil het plaatselijke beekje, dat momenteel in het rioolstelsel verdwijnt, weer zichtbaar door het dorp laten slingeren. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie.

Tags: