Bouwen in landelijk gebied als uitzondering mogelijk

2 maart 2005

Bouwen in landelijk gebied als uitzondering mogelijk

Provincie moet voorkomen dat gemeenten gaan bouwen zonder tegenprestatie

De Milieufederatie kan zich op hoofdlijnen vinden in de wijziging van het contourenbeleid door Gedeputeerde Staten. Via contouren is tot in detail vastgelegd, waar wel en waar niet gebouwd mag worden. Door de wijziging wordt het nu ook mogelijk om buiten de contouren te bouwen, op voorwaarde dat er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt van het landelijk gebied. De Milieufederatie vraagt GS om rekening te houden met een aantal punten.

De manier waarop kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden is nog niet uitgewerkt. Er moet voorkomen worden dat gemeenten buiten de contouren gaan bouwen zonder dat er sprake is van kwaliteitsverbetering. Daarnaast vindt de Milieufederatie dat het criterium “kwaliteitsverbetering᾿ ook moet gelden voor maatschappelijke, niet-commerciële voorzieningen, zoals brandweerkazernes, politiebureaus. Dat is nu niet het geval.

Er moeten twee adviescommissies ingesteld worden, die gemeenten gaan ondersteunen bij de uitvoering van de regelgeving, zodat die overal op eenzelfde manier kan plaatsvinden.

Tags: