Brief lokale energie coöperaties inzake ondersteuning SELL

28 maart 2017

Brief lokale energie coöperaties inzake ondersteuning SELL

In februari van dit jaar vernam de Natuur en Milieufederatie Limburg dat het SELL (Servicepunt Energie Lokaal Limburg) niet langer financiering van de Provincie Limburg zou krijgen. Momenteel zijn de ontwikkelingen bij de vele verschillende energiecoöperaties in volle gang en kunnen zij deze onze ondersteuning die hiermee gefinancierd wordt juist goed gebruiken. Hiermee kunnen de diversie energiecoöperaties hun bijdrage leveren aan de doelstellingen op het vlak van energietransitie.

Op 13 februari van dit jaar heeft de Directeur van de Natuur en Milieufederatie van ambtelijke zijde vernomen dat de financiering van het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) niet wordt voortgezet. Wij, de ondertekenaars van deze brief en vooral startende burger-energiecoöperaties hebben veel baat bij de ondersteuning die het SELL biedt. Wij verzoeken u dan ook deze vorm van dienstverlening nog drie jaar voort te zetten. In het onderstaande motiveren wij dit verzoek.

Lees de volledige brief door middel van het te dowloaden document hieronder.

Download de volledige brief hier

Brief lokale energie coöperaties inzake ondersteuning SELL