Buitenring Parkstad buitensporige oplossing verkeersproblemen

27 september 2006

Buitenring Parkstad buitensporige oplossing verkeersproblemen

Provincie houdt geen rekening met afname bevolking in regio

De Buitenring Parkstad is een buitensporige oplossing voor de verkeersknelpunten in de regio Parkstad. De oplossing ligt niet in een 2 x 2-baans autoweg, maar in het aanpassen van het huidige wegennet. Dat is de reactie van de Milieufederatie Limburg, 17 overige natuur- en milieuorganisaties en tientallen bewoners uit de regio Parkstad op de “Startnotitie Tracénota MER Buitenring Parkstad en B258n᾿

Volgens de Milieufederatie betekent een nieuwe autoweg een te grote belasting op de schaarse ruimte in de regio en lost het de knelpunten, die er volgens de Provincie Limburg zijn, niet op. De Milieufederatie zet grote vraagtekens bij deze knelpunten, omdat de Provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de demografische ontwikkelingen in de regio. De voorziene bevolkingsafname is in de nabije toekomst dermate drastisch dat er zelfs bij een toename van de mobiliteit per persoon geen toename is van de totale mobiliteit. De Provincie verwacht daarentegen op sommige weggedeelten een toename aan voertuigen van meer dan 100%.

De Milieufederatie stelt voor om een variant te onderzoeken die voornamelijk gebruik maakt van het bestaande wegennet, met een goede verkeersregelinstallatie en omleidingen op plaatsen met mogelijke knelpunten.

Buitenring Parkstad buitensporige oplossing verkeersproblemen

Tags: