Burgers aan de slag met zuivere lucht

19 januari 2006

Burgers aan de slag met zuivere lucht

SMVL en Provincie bieden voorlichtingsbijeenkomsten aan over luchtkwaliteit

Het Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting Limburg (SMVL) en de Provincie Limburg starten in februari met een nieuwe voorlichting over luchtkwaliteit. Tijdens een twee uur durend programma worden burgers geïnformeerd over de kwaliteit van de lucht in Limburg. Ook krijgen ze praktische manieren aangereikt om de lucht in en rondom hun eigen huis gezond te houden. De deelnemers gaan tijdens de bijeenkomst nadrukkelijk zélf aan de slag met het onderwerp.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de luchtvervuiling in Limburg met onder meer fijn stof, zo ernstig is dat er vele mensen vroegtijdig overlijden. Ook ontstaan er luchtwegklachten en hartproblemen. Het goede nieuws is dat we allemaal iets kunnen doen om de lucht in onze directe omgeving te verbeteren. Eenvoudige maatregelen kunnen een effect hebben op de kwaliteit van de lucht die we inademen. Laat bijvoorbeeld eens wat vaker de auto staan, of rij volgens het principe van ‘het Nieuwe Rijden’. Maar ook door energie te besparen, wordt de lucht minder vuil.

De voorlichtingsbijeenkomst ‘Zuivere lucht’ is bedoeld voor verenigingen en organisaties. De voorlichters van het SMVL verzorgen deze voorlichtingsbijeenkomst gratis op een door de groep gekozen locatie en tijd.

Meer informatie: 0475-386410 of smvl@milieufederatielimburg.nl.