Campagne waterschapsverkiezingen van start

28 januari 2008

Campagne waterschapsverkiezingen van start

Jan Terlouw: “Als wij het water niet respecteren wordt het onze vijand᾿.

Op 26 januari is Water Natuurlijk van start gegaan. Water Natuurlijk is opgericht voor de waterschapsverkiezingen die tussen 13 en 25 november in het hele land plaatsvinden. Water Natuurlijk wil de kwaliteit van ons water verbeteren en werkt mee aan een mooie, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Kinderboekenschrijver en politicus Jan Terlouw zet zich de komende maanden in voor Water Natuurlijk.

Op de druk bezochte bijeenkomst van zaterdag gaf Jan Terlouw het startsein van de verkiezingscampagne. Water Natuurlijk wordt ondersteund door een brede coalitie van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties. Volgens Terlouw is de liefde voor het water in dit geval de bindende factor: “Liefde en respect voor water, met een wel begrepen eigenbelang. Als wij het water niet respecteren wordt het onze vijand”, aldus Terlouw waarbij hij refereerde aan de ontruiming van polders langs de grote rivieren in 1996. Daar was als gevolg van langdurig hoog water een gevaarlijke situatie ontstaan. Terlouw was in die tijd Commissaris der Koningin van de provincie Gelderland.

Manifest

Om duidelijk te maken waar Water Natuurlijk voor staat, is een verkiezingsmanifest opgesteld. Met vier hoofdthema’s wil Water Natuurlijk zich onderscheiden van andere verkiezingsprogramma’s. Deze hoofdthema’s zijn: Water Natuurlijk is veiliger, gezonder, mooier en Water Natuurlijk geeft waar voor je geld. Op de website www.waternatuurlijk.nl worden deze thema’s nader belicht.

Lijstenstelsel

De waterschapsverkiezingen zijn in het verleden gekoppeld geweest aan een personenstelsel. Dit jaar kunnen mensen voor het eerst stemmen op een lijst, net zoals dat gebruikelijk is bij politieke verkiezingen. Water Natuurlijk is de eerste organisatie die actief campagne voert. Stemgerechtigden kunnen tijdens de verkiezingen per post of wellicht via internet stemmen wie er in het waterschapsbestuur plaats gaan nemen voor de komende vier jaar.

Regionale uitwerking

Na de startbijeenkomst van afgelopen zaterdag, is het de beurt aan de regio’s. In elk waterschapsdistrict moeten kieslijsten gemaakt worden die op hun beurt weer vallen onder regionale kiescommissies en regiobesturen. De deelnemers van de startbijeenkomst hebben er zin in, zo bleek tijdens de verschillende workshops op de dag. Een concept verkiezingsmanifest is dan ook al gereed en krijg in de verschillende regio’s nadere regionale aanvullingen.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met Water Natuurlijk in Limburg, wilt u meedenken over het programma, wilt u zich verkiesbaar stellen in uw waterschap? Neem dan nu contact op met de Milieufederatie Limburg: 0475-386410 of sml@milieufederatielimburg.nl.

Campagne waterschapsverkiezingen van start

Tags: