Circuit de Peel: van de regen in de drup

27 september 2006

Circuit de Peel: van de regen in de drup

Nieuwe locatie circuit in strijd met provinciaal beleid

De voorgenomen verhuizing van circuit de Peel naar de Bakelsedijk Zuid is in strijd met het provinciale beleid. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de effecten op mens en natuur. Dat schrijven de Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Werkgroep Behoud de Peel, Naturistenvereniging Vrij-uit en diverse buurtbewoners als reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan “circuit de Peel”.

Het circuit verhuist uit de Ecologische Hoofdstructuue (EHS) naar de nabijgelegen Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Hier moeten ontwikkelingen vooral gericht zijn op versterking van het groen. Het mag duidelijk zijn dat de komst van een crosscircuit hier niet mee in overeenstemming is.

Daarnaast heeft de gemeente bij het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan onvoldoende onderzoek gedaan naar flora en fauna en ook aan de mogelijke geluidsoverlast wordt onvoldoende aandacht geschonken.

De groene organisaties en de buurtbewoners vragen de gemeente Venray dan ook de planvorming te beëindigen en onderzoek te doen naar de noodzaak van het circuit en de gevolgen voor mens en natuur.

Circuit de Peel: van de regen in de drup

Tags: