Clauscentrale wil gebruik biobrandstof uitbreiden

13 september 2005

Clauscentrale wil gebruik biobrandstof uitbreiden

Milieufederatie wil eerst gedegen onderzoek naar milieubelasting

Essent wil de capaciteit voor het opwekken van elektriciteit in de Clauscentrale fors gaan uitbreiden. Om dit te bereiken worden gasturbines gebouwd. Essent wil in deze turbines aardgas gaan gebruiken als brandstof, maar sluit ook andere brandstoffen, zoals biobrandstoffen, niet uit. De Milieufederatie vindt dat deze alternatieve brandstoffen goed onderzocht moeten worden.

Op dit moment wordt er in de Clauscentrale al een aanzienlijke hoeveelheid bio-olie (palmolie) ingezet. De Milieufederatie heeft in haar reactie op de startnotitie MER van Essent aangegeven dat zij van mening is dat in het milieuonderzoek ook een zogenaamde Levens Cyclus Analyse voor bio-brandstoffen opgenomen moet worden. Het opstellen van een LCA is een methode om de milieubelasting van de brandstoffen te berekenen, waarbij alle aspecten van de brandstof worden meegewogen: de winning van de grondstoffen, het transport, het productieproces, de toepassing ,het gebruik, de verwijdering en het hergebruik.

Voor de productie van palmolie in landen als Maleisië mag het tropisch regenwoud bijvoorbeeld niet gekapt worden. Als dit wel het geval is, maken we weliswaar gebruik van “groene᾿ energie, maar creëren we elders op de wereld een natuurramp waarvan de gevolgen heel groot kunnen zijn. Kap van het regenwoud heeft ook invloed op het klimaat, net als het gebruik van fossiele brandstoffen.

Alleen als de LCA aantoont dat de milieubelasting van bio-brandstoffen daadwerkelijk laag is, zowel hier als elders op de wereld, mag bio-olie als reëel alternatief meegenomen worden.

Tags: