Coalitie natuur- en milieuorganisaties voor behoud natuur en landschap

20 december 2010

Coalitie natuur- en milieuorganisaties voor behoud natuur en landschap

De natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur vragen de organisaties aandacht voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn.

In december vond een uniek overleg plaats in Utrecht met vrijwel alle ‘groene’ organisaties over het groene geluid als antwoord op de forse bezuinigingen op natuur. Niet eerder sloeg zo’n brede coalitie van groene organisaties de handen ineen. Gezamenlijk vertegenwoordigen de aanwezige 15 organisaties zo’n 4 miljoen leden. Zondag 2 januari 2011 en zaterdag 19 februari 2011 zijn gekozen als gezamenlijke actiedagen. Dus noteer deze alvast in je agenda.

Het kabinet-Rutte wil meer dan 40 procent korten op de budgetten voor natuur en landschap, in totaal gaat het om ruim 300 miljoen(!) per jaar. Bezuinigingen zijn nodig, maar afbraak is dat niet. De bezuinigingen betekenen dat er geen groen rond nieuwe woonwijken komt, dat boswachters en natuurgidsen verdwijnen en dat veel bijzondere planten- en diersoorten niet langer in Nederland voorkomen. Er is onvoldoende geld om alle natuurgebieden mooi, veilig en schoon te houden. Bezoekersaantallen zullen dan teruglopen met gevolgen voor ondernemers en de regionale economie.

De natuur- en milieuorganisaties maken zich samen hard voor onze rijke natuur en ons mooie landschap. Er lopen al diverse initiatieven om hier meer aandacht voor te vragen. Ook roepen de organisaties van Hart voor Natuur alle Nederlanders op om hun groene hart te laten spreken, concrete acties volgen de komende weken.

2 januari

Op 2 januari is iedereen met een groen hart welkom in een van de vele prachtige natuurgebieden van Nederland om te ervaren hoe mooi de natuur en het landschap zijn. We hopen dat op die dag heel veel bezoekers van de natuur komen genieten en daarmee hun groene hart laten zien.

19 februari

Op 19 februari staan de komende verkiezingen van Provinciale Staten centraal. Niet iedereen lijkt te beseffen hoe belangrijk de Provincies zijn voor het beschermen en in stand houden van natuur en landschap in Nederland. De leden van Provinciale Staten zullen dan ook worden aangesproken op hun bereidheid zich in te zetten vóór natuur en tégen de afbraak van decennia succesvol natuurbeleid.

Hart voor Natuur is een coalitie van:

De12Landschappen
De Natuur en Milieufederaties
De Vlinderstichting European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl)
FLORON
Goois Natuurreservaat
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie
Natuurmonumenten
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
Reptielen, amfibieën en vissenonderzoek Nederland (RAVON)
SOVON
Vogelonderzoek
Staatsbosbeheer
Stichting Duinbehoud
Stichting Natuur en milieu
Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer
Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN)
Vogelbescherming Nederland
Waddenvereniging
Zoogdiervereniging

Coalitie natuur- en milieuorganisaties voor behoud natuur en landschap